Książka “Duży Pies Nie Szczeka”

Publikacja adresowana jest głównie do nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury, którzy pracują z młodzieżą i poszukują nowych, inspirujących metod, by uczyć tolerancji, otwartości, szacunku.

Wydawnictwo składa się z trzech części: w pierwszej, autorstwa Michała Sufina – jednego z inicjatorów coraz popularniejszego w Polsce ruchu impro, zaprezentowano przekrojową historię teatru improwizowanego na świecie oraz jego nieśmiałe początki nad Wisłą. W części drugiej, którą opracowała Joanna Pawluśkiewicz – autorka koncepcji naszych warsztatów, przekonujemy, dlaczego za pomocą teatru improwizowanego próbujemy przeciwdziałać mowie nienawiści, uczyć tolerancji i akceptacji, uruchamiać inicjatywę i kreatywność. Trzecia część publikacji to tekst Pawła Najgebauera, prezentującego, jak konkretne założenia impro mogą wykorzystać nauczyciele w pracy z uczniami. Ostatnia część zawiera również opis przykładowych gier i ćwiczeń, które wykorzystywaliśmy podczas warsztatów z młodzieżą i nauczycielami.

Publikacja powstała w ramach projektu Stowarzyszenia Willa Decjusza pod nazwą „Duży pies nie szczeka”, realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.

Książka do pobrania w PDF: DuzyPiesNieSzczeka